תפילת שחרית בימי חול ובשבת ומנחה/קבלת שבת מתקיימות במרפסת של בית הכנסת.

כשיורד גשם, התפילה תתקיים בפנים עם 10 למעלה ו-10 למטה. יש להירשם מראש.       

נשמח שתשתתפו בשעורים בזום

ושתיפנו אלינו עם בקשות לעזור או להיעזר מחברי הקהילה

Shacharit on weekdays and on shabbat, and mincha/kabalat shabbat take place outside the shul.

When it rains, tfila will be inside with 10 upstairs and 10 downstairs. You must   sign up in advance.

You are welcome to join us for the shiurim on zoom and to contact us to give or receive help from the community members.