top of page
7K2A8650-2b.jpg

מעוניינים לתרום לקהילתנו? 

אז קודם כל תודה!
פרטי חשבון הבנק:

בנק הבינלאומי, מס' 31 סניף 013
חשבון 14753 לפקודת מעלות ירושלים.


נשמח שתמלאו את פרטיכם בטופס בכדי שנוכל לשלוח לכם קבלה ותודה!

bottom of page