top of page

פרשת ויקהל

פרשת ויקהל

דבר תורה ויקהל

וּלְהוֹרֹת נָתַן בְּלִבּוֹ הוּא וְאָהֳלִיאָב בֶּן אֲחִיסָמָךְ לְמַטֵּה דָן. (שמות ל"ה:ל"ד)
ואהליאב -משבט דן, מן הירודין שבשבטים מבני השפחות, והשוהו המקום לבצלאל למלאכת המשכן, והוא מגדולי השבטים, לקיים מה שנאמר [איוב ל"ד:י"ט] "ולא נכר שוע לפני דל:" (רש"י)
אמר רבי חנינא בן פזי: שהגדול והקטן שוין לפני המקום, בצלאל משל יהודה ואהליאב מדן והוא מזדווג לו. (שמות רבה [מ:ד])
מינויו של אהליאב ממטה דן כסגנו של בצלאל מביע את העובדה שבעיני ה' יתברך "הגדול והקטן שווים." שני האומנים והאמרכלים שהופקדו על בניית המשכן וכליו באו משני קצות עם ישראל, בצלאל מהשבט המוביל, שבט המלוכה, ואהליאב מבני השפחות, "מן הירודים שבשבטים."
למינוי זה של ה' יתברך ישנו לקח חשוב מאד. הרי ייעוד המשכן\המקדש הוא לאחד את עם ישראל, ועל כן, הכנתו הופקדה בידי מיצגים של קצות האומה, כדי להראות את החשיבות של כל שבט ושבט וכל פרט ופרט כמרכיב שווה של אומתנו.
מעניין הוא שלדברי חז"ל אנו רואים שילוב זה בין שבט יהודה ושבט דן אצל שמשון הגיבור. מפורש בספר שופטים [י"ג:ב] שמנוח אבי שמשון היה משבט דן, ולפי במדבר רבה [י:ה] אמו הייתה משבט יהודה.
רבי צדוק הכהן מלובלין לוקח אותנו צעד ענק קדימה וכותב שגם משיח צדקינו יהיה משילוב שבטי יהודה ודן, אביו מיהודה ואמו מדן. ורבי צדוק מסביר:
כי ענין יהודה ודן שהם ראש וסוף השבטים ... וחיבורם היינו שמתחבר הראש לסוף נעשה עגול כשלוקחים קו ישר וכופפים הראש לחבר עם הסוף והוא סוד המחול לצדיקים לעתיד לבוא וכל אחד מראה באצבע: אָמַר עוּלָּא בִּירָאָה, אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: עָתִיד הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַעֲשׂוֹת מָחוֹל (כפי רש"י מעיר, המובן המילולי של "מחול" הוא "סביב" או עיגול, ומזה באה המשמעות של ריקוד) לְצַדִּיקִים, וְהוּא יוֹשֵׁב בֵּינֵיהֶם בְּגַן עֵדֶן, וְכׇל אֶחָד וְאֶחָד מַרְאֶה בְּאֶצְבָּעוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וָאֹמַר בַּיּוֹם הַהוּא הִנֵּה אֱלֹהֵינוּ זֶה קִוִּינוּ לוֹ וְיוֹשִׁיעֵנוּ זֶה ה׳ קִוִּינוּ לוֹ נָגִילָה וְנִשְׂמְחָה בִּישׁוּעָתוֹ״. [בבלי, תענית ל"א.]
יש להוסיף להערתו\הארתו של רבי צדוק ש"מחול" כעיגול מחזיר אותנו לדברי, שמות רבה "שהגדול והקטן שוין לפני המקום." הרי בעיגול, אין מקום התחלה או סוף. הכל הוא רצף אחד, כאשר כל נקודה שהיא שווה לכל הנקודות האחרות.
נמצאנו למדים שכפי שזכינו להשראת השכינה בתוכינו על ידי אחדות עם ישראל, כך נזכה לקבל את פני משיח צדקינו דווקא על ידי אחדותינו. (דוד מגצא)

שבת שלום ןחודש טוב!
ועד בית הכנסת

bottom of page