top of page
משפחות צעירות עם משחקייה  בבית כנסת אוהל נחמה

חטיבת המשפחות הצעירות

7K2A8722-4.jpg

אצלנו בבית כנסת תוכלו למצוא משחקייה, חדר החתלה, שיעורים פעילויות ותפילות לילדים!

לימוד משניות לילדי קהילת אוהל נחמה
bottom of page