top of page

פרשת כי תשא

פרשת כי תשא

דבר תורה כי תשא

זְכֹר לְאַבְרָהָם לְיִצְחָק וּלְיִשְׂרָאֵל עֲבָדֶיךָ אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתָּ לָהֶם בָּךְ וַתְּדַבֵּר אֲלֵהֶם אַרְבֶּה אֶת זַרְעֲכֶם כְּכוֹכְבֵי הַשָּׁמָיִם וְכָל הָאָרֶץ הַזֹּאת אֲשֶׁר אָמַרְתִּי אֶתֵּן לְזַרְעֲכֶם וְנָחֲלוּ לְעֹלָם. (שמות ל"ב:י"ג)
רבי יהונתן אייבשיץ מעיר שמילת "לעולם" לכאורה מיותרת, שהרי משמעות "נחלה" היא לעולם. ורבי יהונתן מסביר שהוספת המילה מלמדת ש"אף שבעונם יגלו, מכל מקום ישובו לנחלתם, הרי דהיה היעוד אף כשחטאו." היינו, ארץ ישראל אכן היא נחלת עם ישראל לנצח, ואפילו כאשר העם חוטא, אין זה פוגע בנחלתם.
הנצי"ב (הרב נפתלי צבי יהודה ברלין), שנולד כחמישים שנה לאחר פטירת רבי יהונתן, כותב כעין דבריו:
נחלה משמעו שאין לה הפסק ואפילו בשעה שגולים ממנה הרי היא שלהם אלא שגולים ממנה ולעולם עין ישראל תלויה לשוב בה, והקב"ה הבטיח ליעקב כל זה, כמו שכתוב בספר בראשית.
רבי יהונתן מציע הסבר נוסף לשימוש הפסוק במילה "לעולם." המילה מכוונת לתורה, היא קיימת לעולם. ועם ישראל זוכה לתורה דווקא על ידי ארץ ישראל שהיא "ארץ מטוהרת, מקום מוכשר לתורה." ולפי זה, פירוש הפסוק הוא "וכל הארץ הזאת אתן לזרעכם" ועל ידי כך "ונחלו לעולם" היינו שעל ידי נתינת הארץ אליו, עם ישראל יזכה להשגת התורה.[לפי דוד מגנצא]

שבת שלום!
ועד בית הכנסת

bottom of page