top of page

Parsha'at Hashavua

D’var Torah Emor

D’var Torah Emor

D’var Torah Kedoshim (Yom HaZikaron)

D’var Torah Kedoshim (Yom HaZikaron)

דבר תורה פרשת מות (יום השואה)

דבר תורה אחרי מות (יום השואה)

דבר תורה פסח

D’var Torah Pesach

דבר תורה פרשת  מצורע בית כנסת אוהל נחמה

D’var Torah Metzora

דבר תורה פרשת תזריע בית כנסת אוהל נחמה

פרשת תזריע

D’var Torah TzaV

Parsha’at Tzav

D’var Tora Pourim Ohel Nechama

D’var Tora Pourim

דבר תורה פרשת פקודי בית כנסת אוהל נחמה

פרשת פקודי

דבר תורה פרשת ויקהל בית כנסת אוהל נחמה

פרשת ויקהל

דבר תורה פרשת כי תשא בית כנסת אוהל נחמה

פרשת כי תשא

דבר תורה פרשת תצוה בית כנסת אוהל נחמה

פרשת תצוה

bottom of page