top of page

אודות

עמותת מעלות ירושלים של קהילת אוהל נחמה

קהילת אוהל נחמה החלה לפעול בראשית שנות הששים של המאה הקודמת.

קבוצה של מרצים ובוגרים של האוניברסיטה העברית בירושלים, נאלצה לעזוב את מנין הסטודנטים הצפוף שהתקיים בבית הלל ברחוב בלפור. חברי הקבוצה עברו לבית הסטודנט שבשכונת קטמון, והחלו להתפלל יחדיו בשבתות ובימים טובים. כך החלה למעשה פעילותה של קהילת אוהל נחמה.

מטרתה של הקבוצה היתה ליצור מסגרת חדשה לתפילה וללימוד, שתבטא בצורה הולמת את השינוי העצום שעבר העם היהודי במולדתו במאה השנים האחרונות.

הקהילה קבלה על עצמה לפעול בהתאם לעקרונות הבאים:     

1. הקהילה תטפח את החיים התורניים של חבריה, על ידי ארגון שעורי תורה ברמה גבוהה.
2. הקהילה תארגן תפילות מסודרות, בהן יוכלו חבריה הקהילה לשפוך שיח לפני בורא עולם בצורה מכובדת. עקרון זה הכתיב את סדרי התפילה של הקהילה, ששילבו בין המסורת הקהילתית של מערב אירופה, לבין החיוניות והתסיסה של הקהילות המתחדשות בארץ ישראל.
3. הקהילה תשאף לשלב את בניה וצעיריה בפעילות התורנית ובסדרי התפילה  שלה.
בתחילת שנות השמונים של המאה הקודמת, קיבלו מתפללי בית הכנסת מגרש ליד תיאטרון ירושלים, כדי לבנות את משכנם הקבוע. לצורך הבניה הוקמה אגודת מעלות, שהחלה לתכנן את הבניין ולאסוף את המשאבים שנדרשו.
האגודה החליטה להוקיר את זכרה של הרבנית נחמה ליפשיץ ע"ה, שמשפחתה הרימה תרומה משמעותית להקמת המבנה.
מאז נקרא בית הכנסת של האגודה בשם 'אוהל נחמה'.
בהקמת בנין הקהילה יישמו חברי האגודה את מצוות "זה א-לי ואנווהו-התנאה לפניו במצוות". בית הכנסת של קהילת אוהל נחמה הפך להיות אחד מבתי הכנסת היפים והגדולים של ירושלים.
כיום ממשיכה אגודת מעלות להפעיל את בית הכנסת על פי העקרונות שעוצבו על ידי מייסדי האגודה. אולמות המבנה המפואר שוקקים בקבוצות לימוד ופעילויות שונות, וקול התורה נשמע בקרבנו. התפילות מסודרות ומרוממות. הקריאות בתורה מדויקות, ובעלי התפילה, כולם חברים בקהילת אוהל נחמה, מובילים את הציבור בשירה ובזמרה.
הקהילה מנוהלת על ידי שני הגופים הסטטוטוריים שלה, המועצה והוועד. שני הגופים נבחרים בכל שנה על ידי אסיפת העמותה השנתית.

חברי הקהילה עוסקים בפעילות של חסד ועזרה לזולת, בפעילות למשפחות צעירות, בפעילות של קליטת עליה ובגמילות חסד של אמת.
בעבר שימשו בבית הכנסת הרבנים הרב ד"ר דניאל טרופר, הרב ד"ר אהרון אדלר והרב ד"ר אבידן מילבסקי.
כיום הרב יוסף אות ורעייתו עתירה משמשים כרב ורבנית בית הכנסת.


נשמח אם תצטרפו אלינו ותוכלו ללמוד וללמד. ברוכים הבאים.

bottom of page