זמני תפילה באהל נחמה

 שבת  נח
הדלקת נרות

17:18

הבדלה

18:29

מנחה ושיעור  בשבת
 

17:25

תפילות שבת

מנחה ערב שבת

17:38

 שחרית בשבת

8:15

 מנחה בשבת

17:25

מניין מתוקים בשבת

9:45

לגילאים 2-6

שחרית

ימי ב,ה

6:05

 

שחרית ראש חודש

5:55

שחרית ראש חודש

5:55

שחרית

ימי א,ג, ד, ו

6:15

 מנחה וערבית
ימי חול
בין בראשית לנח
17:45

בין נח ללך לך
16:35
 

16:35