זמני תפילה באהל נחמה

Reading Bible

מניין מתוקים לגילאי 2-6
בכל ימי שבת וחג
9:45 בחדר של הרב

שבת 
הדלקת נרות

 

הבדלה

מנחה ושיעור  בשבת
 

תפילות שבת

מנחה ערב שבת

 

 שחרית בשבת

8:15

 מנחה בשבת

מניין מתוקים בשבת

9:45

לגילאים 2-6

שחרית

ימי ב,ה

6:05

 

שחרית ראש חודש

5:55

שחרית ראש חודש

5:55

שחרית

ימי א,ג, ד, ו

6:15

 מנחה וערבית
ימי חול
בין כי תצא לכי תבוא
18:40

בין כי תבוא לנצבים
 

18:30

Jewish Man Praying
tishrei 3.jpg
tishrei 4.jpg