top of page

זמני תפילה 

שבת פרשת תצוה 
טו' אדר א' 23-24.2

הדלקת נרות 16:56 מנחה 17:16

שחרית: 08:15   

חטיבת המשפחות הצעירות מזמינה את ילדי הקהילה בגילאי שנתיים עד שש ל"מניין המתוקים"

בשעה 9:45 בחדרו של הרב: תפילה, סיפור, מקהלת אדון עולם, וממתקים.

 שבת בבוקר בשעה 9:15 ילדים בגילאי 7-13 מוזמנים לתפילה ולחידון מיוחד ומהנה על פרשת השבוע

עם הרבנית עתירה אות (יש פרסים)
לאחר התפילה ייערך קידושא רבה

 מנחה: 17:06
לאחר מנחה דרשה מאת הרב יוסף אות: "שורש המחלוקות בעם ישראל"

 ערבית 18:03 מוצאי שבת 18:10

ימי השבוע (25-29.2)

ימי  א', ג', ד',ו'-6:15

ימי  ב', ה'- 6:05

 

מנחה: 17:15
 

לדף זמני התפילה
המלא של חודש אדר א'

bottom of page