top of page

הנצחת יקירים

הקהילה מציעה לחברים ולאחרים
להנציח את יקיריהם
על לוח הזיכרון של בית הכנסת
ע"י רכישת שלט (משושה)
בעלות של 20,000 ₪ 
ניתן לשלם עד 20 תשלומים.
יש לפנות לאנשי הועד.

bottom of page