top of page

אירועים פרטיים

מתחת לבית הכנסת נמצא אולם זרצקי
שם ניתן לערוך כל אירוע פרטי.
המקום מכיל עד כ- 100 איש.

להשכרת האולם, יש לפנות לסטיב לוין:
054-4838780 
slevine613@aol.com 

bottom of page