top of page

העברה בנקאית

ניתן לבצע העברה בנקאית לחשבוננו:
בנק הבינלאומי, מס' 31 סניף 013 חשבון 14753 לפקודת מעלות ירו
שלים.
*תרומה לקהילת אוהל נחמה מוכרת לפטור ע"י מס הכנסה(עפ"י סע' 46א לפקודת מס הכנסה).

אונליין

ניתן לתרום לנו בתרומה מקוונת ומאובטחת.

מעוניינים לתרום לקהילתנו? 

הנה שתי דרכים לתרומה:

bottom of page