top of page
7K2A8650-2b.jpg

מעוניינים לתרום לקהילתנו? 

אז קודם כל תודה!
פרטי חשבון הבנק:

בנק הבינלאומי, מס' 31 סניף 013
חשבון 14753 לפקודת מעלות ירושלים.

*תרומה לקהילת אוהל נחמה מוכרת לפטור ע"י מס הכנסה
(עפ"י סע' 46א 
לפקודת מס הכנסה).


נשמח שתמלאו את פרטיכם בטופס בכדי שנוכל לשלוח לכם את אישור ההפקדה עם פרטיך כדי שנוציא בהקדם קבלה המוכרת לצורכי מס.
הקבלה תשלח במייל וכמובן מייל 
תודה!

bottom of page