top of page

שיעורי הרב אבידן מילבסקי

רב אבידן מילבסקי מעביר בבית הכנסת
שיעורים שבועיים
בפרשת שבוע, תנ"ך, תלמוד, הלכה והיסטוריה
וסדרות  שיעורים 
ביהדות, רוחניות משפחה פסיכולוגיה ובריאות הנפש

Wrapping Tefillin

01

"מהלכה למעשה"

בכל יום רביעי דבר התורה יינתן על ידי הרב מילבסקי  "מהלכה למעשה"
בין מנחה לערבית

02

מסכת ברכות

שיעור שבועי במסכת ברכות
עם פירוש עין אי"ה
מפי הרב אבידן מילבסקי

ימי רביעי אחרי תפילת ערבית
באולם זרצקי

מסכת ברכות שיעורו של הרב מילבסקי בבית כנסת אוהל נחמה
Coffee Maker

03

מסכת תענית

שיעור שבועי במסכת תענית באנגלית
מפי הרב אבידן מילבסקי

ימי רביעי בשעה 15:00
בקפה מיסתברא, רחוב עזה 30.

bottom of page