top of page

שיעורי הרב אבידן מילבסקי

רב אבידן מילבסקי מעביר בבית הכנסת
שיעורים שבועיים
בפרשת שבוע, תנ"ך, תלמוד, הלכה והיסטוריה
וסדרות  שיעורים 
ביהדות, רוחניות משפחה פסיכולוגיה ובריאות הנפש

מסכת ברכות

שיעור שבועי במסכת ברכות
עם פירוש הרב קוק
מפי הרב אבידן מילבסקי

ימי רביעי חצי שעה לפני תפילת מנחה (יש להתעדכן בזמני התפילה מידי שבוע)

מסכת ברכות שיעורו של הרב מילבסקי בבית כנסת אוהל נחמה
Coffee Maker

מסכת תענית

שיעור שבועי במסכת תענית באנגלית מאת הרב אבידן מילבסקי

ימי רביעי בשעה 15:00
בקפה אריק, רחוב הפלמ"ח 18.

bottom of page