top of page

דבר תורה קדושים (יום הזיכרון)

דבר תורה קדושים (יום הזיכרון)

דבר תורה קדושים (יום הזיכרון)

בדבר תורה קודם עסקנו בגיבור רשע, הלא הוא אחאב מלך ישראל. הגם שאחאב היה המרושע ביותר מבין מלכי הממלכה הצפונית [מלכים א' ט"ז:ל,ל"ג;כ"א:כ"ה] לדברי חז"ל [בבלי, מועד קטן כ"ח:; סנהדרין ק"ד:] הוא זכה לעולם הבא על הדבר הטוב היחיד שהוא עשה. בקרב נגד ארם, אחאב נפצע פצעי מוות, אך, במקום לפנות לסגת כדי לקבל טיפול, רפואי עמד איתן במרכבתו, וכפשוטו, דמם למוות, כדי שלא להפיל את רוח הלחימה של חייליו.
איזה לקח עצום חז"ל מלמדים: אהבתו ומסירותו של אחאב לארץ לא הפכו אותו לצדיק, אך היו גורם ששקל הקב"ה לזכותו ולטובתו, ובסופו של דבר, הכריעו את הכף ועל ידן הוא קנה את מקומו בעולם הבא.
המסר העכשווי בולט: היום, אין חייל בצה"ל המתקרב לשפל מדרגתו הרוחנית של אחאב, גם לא החייל הכי שונא תורה ומצוות. ואם אחאב הרשע זכה לעולם הבא על מסירותו ואהבתו לארצנו הקדושה, קל וחומר בן בנו של קל וחומר, כל חייל המשרת היום בצה"ל קנה את עולמו. (דוד מגנצא)
שבת שלום!

ועד בית הכנסת

bottom of page