top of page

פרשת השבוע - דברי תורה

דבר תורה פרשת נשא בית כנסת אוהל נחמה

פרשת נשא

דבר תורה שבועות אוהל נחמה

דבר תורה שבועות

דבר תורה יום ירושלים אוהל נחמה

דבר תורה יום ירושלים

דבר תורה פרשת בהר בית כנסת אוהל נחמה

דבר תורה בהר

דבר תורה פרשת אמור בית כנסת אוהל נחמה

פרשת אמור

דבר תורה קדושים (יום הזיכרון)
אוהל נחמה

דבר תורה קדושים (יום הזיכרון)

דבר תורה פרשת מות (יום השואה)

דבר תורה אחרי מות (יום השואה)

דבר תורה פסח

דבר תורה פסח

דבר תורה פרשת  מצורע בית כנסת אוהל נחמה

פרשת מצורע

דבר תורה פרשת תזריע בית כנסת אוהל נחמה

פרשת תזריע

דבר תורה פרשת צו בית כנסת אוהל נחמה

פרשת צו

דבר תורה פורים בית כנסת אוהל נחמה

דבר תורה פורים

bottom of page